Produžetak životnog veka sve više dozvoljava svakom pojedincu u našem društvu da se u sve većoj meri realizuju individualne predstave o vrednosti. Bez obzira na tu činjenicu, kao opšte važi da je zdravlje najveće blago života. Zbog toga je kauzalno lečenje bolesti uvek primaran terapijski cilj.

Iz tog razloga kod razvoja i upotrebe lekova važi pravilo da treba udovoljiti individualnim potrebama pacijenata. Tako je, na primer, kod dece, starih ljudi i bolesnika tolerancija metabolizma organizma mala. Kod pacijenata sa poremećajem metabolizma, gastrointestinalnim manama i slično je često otežana resorpcija lekova. Zbog toga naš zadatak ne podrazumeva samo stavljanje na raspolaganje visoko kvalitetnih lekova, već ima i za cilj da se u kvalifikovanom dijalogu sa odgovornim stručnim krugovima poboljša uspeh terapije.

Ovim želimo da damo prilog da se medicina još više orijentiše prema potrebama pacijenta.

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.