Poslednje decenije su i u medicini bile obeležene razantnim naučnim napretkom. Novi dijagnostički postupci nam pružaju mogućnost da ranije i diferenciranije spoznamo bolesti i njihove uzroke. Put ka razvoju specifičnih, kauzalno dejstvujućih lekova i principa terapiranja je znatno olakšan. Tako bolesti, koje važe za neizlečive, postaju savladive, tegobe bivaju ublažene i životni vek produžen. Međutim, još uvek je premali broj ljudi, koji može da koristi ta naučna dostignuća. Zbog toga svi poslenici u zdravstvu imaju zadatak da svojim kompetentnim angažmanom omoguće sve većem broju ljudi jedan vredan „život u budućnosti“. Naš doprinos tom zadatku je razvijanje visoko kvalitetnih, inovativnih lekova, u saradnji sa našim sestra-preduzećima.

Naši kompetentni stručni saradnici su specijalno obučeni za različita indikaciona područja i pružaju, između ostalog, stručnim krugovima vrlo kompetentan informacioni servis.

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.