Mi smo, kao mlad član MIP-grupe preduzeća, počeli da gradimo naše preduzeće u Bugarskoj na bazi uspešne filozofije sestara-preduzeća.

Pored klasičnih resora, kao što su medicinsko-farmaceutsko odelenje, odelenje za pružanje servisnih usluga kupcima i administracija, angažujemo kvalifikovane farmaceutske referente širom zemlje. Naši stručni saradnici su kroz studije prirodnih nauka i intenzivno farmaceutsko usavršavanje najbolje pripremljeni za dijalog sa stručnim krugovima o ponuđenom asortimanu lekova (antibiotici, analgetici, psihofarmaka).

Visokim kvalitetom naših lekova i našom konsekventnom orijentacijom prema kupcima uverićemo rado i Vas!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.