MIP Pharma GmbH
Kirkeler Straße 41
D-66440 Blieskastel-Niederwürzbach
Nemačka


Osnivanje:

Poslovna delatnost:Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
1995. godine

proizvodnja i prodaja lekova
i medicinskih proizvoda


0049-(0) 68 42 / 96 09-0

0049-(0) 68 42 / 96 09-355

info@mip-pharma.de

www.mip-pharma.de