...nacionalno i internacionalno aktivno farmaceutsko preduzeće sa specijalizacijom na poljima „antiinfektiva“ i „srce/krvotok“. Shodno zahtevima za delotvornom terapijom lekovima nudimo stručnim krugovima i pacijentima moderne oblike uzimanja lekova, kao što su filmtablete, supozitorije, šumeći granulati, injekcije itd.

Posebno su priznati lekovi inovativnih galenskih oblika, koje mi razvijamo, proizvodimo i prodajemo. Tako, na primer, specijalnim postupkom proizvodnje uspevamo da pripremimo aktivne supstance da njihova resorpcija i raspodela u ljudskom organizmu budu optimirane.

Uspešno lečenje bolesti zavisi u mnogome od farmakološkog kvaliteta lekova i od dobre usaglašenosti između stručnih krugova i pacijenata.

Medicinska i farmaceutska stručna odelenja našeg preduzeća pripremaju i organizuju zajedno sa klinikama, istraživačkim grupama i sl. interesantne seminare, simpozijume itd. za lekare/apotekare/ostali stručni kadar.

Rado Vam stojimo na usluzi!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.