MIP-Holding GmbH
Strateško vođenje preduzeća; internacionalne kooperacije; administracija

MIP Pharma GmbH (Nemačka)
Proizvodnja i prodaja lekova i medicinskih proizvoda

MIP Pharma Austria GmbH
Prodaja lekova koji se izdaju samo na recept i koji se prodaju samo u apotekama

MIP Pharma EOOD (Bugarska)
Registracija i prodaja lekova u Bugarskoj

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. (Poljska)
Registracija i prodaja lekova i medicinskih proizvoda u Poljskoj;
veleprodaja farmaceutskih proizvoda

MIP Pharma d.o.o. (Srbija)
Registracija i prodaja lekova i medicinskih proizvoda u Srbiji; veleprodaja farmaceutskih proizvoda

MIP International Pharma Research GmbH
Istraživanje i razvoj farmaceutskih proizvoda; izrada medicinsko/farmaceutskih ekspertiza; menadžment kvaliteta; internacionalna registracija lekova

MIP-Managementberatung GmbH
IT-servis; administrativni i kadrovski servis; reklamna agencija

Chephasaar GmbH
Razvoj i proizvodnja hemijskih i farmaceutskih proizvoda

Rosen Pharma GmbH
Prodaja specijalnih lekova raznim stručnim krugovima u Nemačkoj

CNP International GmbH
Preduzeće za internacionalnu trgovinu hemikalijama, dijetetskim i farmaceutskim proizvodima