Przemiany gospodarcze, społeczne i w sferze nauki, które dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, mają wpływ na służbę zdrowia na wszystkich kontynentach. Pożądane jest rozwiązywanie problemów nie tylko na płaszczyźnie krajowej, lecz coraz częściej oczekuje się koncepcji interdyscyplinarnych na poziomie międzynarodowym.

Konsekwencją takiej sytuacji jest potrzeba tworzenia odpowiednich zespołów partnerskich, zajmujących się pozyskiwaniem zasobów i przygotowywaniem produktów czy świadczeń. CNP International pośredniczy w tworzeniu takich zespołów, opiekuje się nimi i koordynuje ich prace w służbie zdrowia.

Mając wsparcie w postaci kompetencji spółek-córek i partnerów, naszą działalność skoncentrowaliśmy na produktach chemicznych, odżywczych i farmaceutycznych. Witamy jako partnera CNP International!

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.