...jednym z najstarszych przedsiębiorstw chemiczno-farmaceutycznych w Niemczech, które opracowało chromatografię kolumnową jako metodę rozdzielania aminokwasów. Dzięki tej specjalizacji, już kilka lat po założeniu firmy (1955) udało się nam zaopatrywać przemysł spożywczy i farmaceutyczny w Europie w substancje czynne o wysokim stopniu czystości.

Bliskość chemii i farmacji doprowadziła wkrótce do podjęcia decyzji, by obok surowców farmaceutycznych produkować także gotowe leki. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku produkowaliśmy na zlecenie wielu firm farmaceutycznych.

Od 1980 roku sprzedajemy, zatrudniając w tym celu wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli medycznych, leki i produkty medyczne.

Na bazie ścisłej, owocnej współpracy z zagranicznymi partnerami branży chemicznej mamy zamiar znacznie rozbudować nasz dział „opracowania chemiczno-farmaceutycznych substancji czynnych”.

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.