MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul Orzechowa 5
PL-80-175 Gdańsk
Polska


Powstanie:

Działalność:Nr telefonu:

Nr faksu:

E-mail:

Internet:
2001

rejestracja i dystrybucja leków i produktów
medycznych w Polsce; hurtownia farmaceutyczna


+48 58 303 93 62

+48 58 322 16 13

info@mip-pharma.pl

www.mip-pharma.pl