Międzynarodowe rynki związane z lecznictwem są z jednej strony rynkami globalnymi: kompleksowe osiągnięcia naukowe, społeczno-ekonomiczne wpływy i silna konkurencja; z drugiej zaś strony konsumenci oczekują indywidualnego i daleko idącego rozwiązywania problemów. Mając to na względzie, grupa MIP połączyła ze sobą sferę organizacyjną (R & D, Regulatory Affairs, Business Development) ze sferą produktów (chemicznych, odżywek, farmaceutycznych), specjalizując się w tworzeniu kompleksowych ofert. Dzięki temu naszym klientom możemy zaoferować specjalistyczne, wysokiej jakości programy zdrowotne.

Zadaniem MIP-Holding GmbH jest wypracowywanie strategii oraz koordynacja współpracy firm wchodzących w skład Holdingu, których celem jest dostarczanie korzyści naszym klientom. Dzisiaj i w przyszłości.

Robimy wszystko dla Państwa zdrowia.