MIP-Holding GmbH
strategiczne zarządzanie Holidingiem, współpraca międzynarodowa; zarządzanie

MIP Pharma GmbH (Niemcy)
produkcja i dystrybucja leków i produktów medycznych

MIP Pharma Austria GmbH
dystrybucja leków na receptę i leków OTC

MIP Pharma EOOD (Bułgaria)
rejestracja i dystrybucja leków w Bułgarii

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. (Polska)
rejestracja i dystrybucja leków i produktów medycznych w Polsce; hurtowy obrót lekami i produktami medycznymi

MIP Pharma d.o.o. (Serbia)
rejestracja i dystrybucja leków i produktów medycznych w Serbii; hurtowy obrót lekami i produktami medycznymi

MIP International Pharma Research GmbH
badanie i opracowywanie produktów farmaceutycznych; sporządzanie ekspertyz medycznych/farmaceutycznych; zarządzanie jakością; międzynarodowa rejestracja leków

MIP-Managementberatung GmbH
usługi IT; usługi administracyjne i kadrowe; agenja reklamy

Chephasaar GmbH
opracowywanie i produkcja produktów chemicznych i farmaceutycznych

Rosen Pharma GmbH
dystrybucja leków specjalistycznych na terenie Niemiec

CNP International GmbH
działająca na rynku międzynarodowym spółka handlowa – produkty chemiczne, odżywki i farmaceutyki