Членовете на групировката МИП разработват, произвеждат и разпространяват продукти и услуги за здравеопазването.

За да можем да отговорим днес и в бъдеще на комплексните изисквания за диагностика, превенция и терапия ние сме се специализирали в различни специфични области.

Чрез интензивния обмен на знания между свързаните предприятия ние винаги можем да предложим на нашите клиенти и партньори конкурентни, висококачествени и перспективни услуги.

Като транснационална групировка ние отдаваме голямо значение на качественото обслужване на нашите клиенти в съответната страна чрез включването на компетентни и отговорни сътруднички и сътрудници.

Ние концентрираме нашето мислене и действия да дадем важен принос за здравословно бъдеще:

Ние правим всичко за Вашето здраве.