Икономическите, социалните и научните промени през последните десетилетия влияят върху структурите на здравеопазването във всички части на света. Вече не се търсят решения на проблемите на национално равнище, а интердисциплинарни концепции на международно ниво.

Следствие от това развитие е потребността от основаването на подходящи сдружения, включително и при обмяна на научни знания, при набавянето на ресурси и при предоставянето на продукти, респ. услуги. CNP посредничи, обслужва и координира такива сдружения в здравеопазването.

С помощта на компетентността на дъщерните дружества и свързаните партньори ние фокусирахме нашите области на дейност върху химикалите, хранителните добавки и лекарствата. Добре дошли като партньор на ЦНП Интернешънъл!

Ние правим всичко за Вашето здраве.