Радващото увеличение на продължителността на живота позволява все повече на дружеството ни да реализираме индивидуални ценностни представи. Независимо от това като цяло здравето се счита за висше благо в живота. Поради това каузалното лечение на болестите винаги си остава първостепенна терапевтична цел.

Ето защо при разработката и прилагането на лекарства целта е да се задоволяват индивидуалните потребности на пациентите. Така например при деца, възрастни хора и болни толерансът в метаболизма на организма е незначителен. При пациенти с болест на обмяна на веществата, гастроинтестинални дефекти и др.под. често пъти е нарушена резорбцията на лекарствата. Ето защо ние разбираме нашата задача не само да осигуряваме високо ефективни лекарства, но и да подобряваме успеха от терапията чрез квалифицирания диалог с отговорните професионални среди.

С това ние желаем да дадем своя принос в медицина, която все повече е ориентирана към пациента.

Ние правим всичко за Вашето здраве.