Още при основаването на нашето предприятие преди около 50 години (през април 1955г.) ние дефинирахме основните области на дейност в “разработката и производството на висококачествени специални химикали и иновационни лекарства”. Ние смятаме за наш дълг да продължим тази традиция и в бъдеще.

Разработката на многостепенни методи на синтез, напр. за антибиотици и за синтетични захариди, както и хроматографското разделяне на аминокиселините са съществени задачи за химическия отрасъл. По искане на нашите клиенти ние произвеждаме и други фармацевтични суровини. Валидирането на производствените процеси и на методите за контрол и анализ се прави съгласно най – новите европейски стандарти.

Фармацевтичният клон предлага на нашите клиенти като производител на ишлеме широк асортимент от лекарствени форми, като гранули, таблетки, филм-таблетки, разтворими таблетки, течности, парентерални препарати и т.н. Нашият завод – производител на лекарства е сертифициран съгласно европейските изисквания (EC – GMP = „European Good Manufacturing Practice“) и официално признат от компетентните органи като производител на медицински продукти.

Ние правим всичко за Вашето здраве.