От 25 години насам ние консултираме промишлени предприятия от химическия и фармацевтичен отрасъл в областта на стратегическото фирмено управление, вътрешен и международен маркетинг – мениджмънт, както и в управлението на човешките ресурси.

В хода на главоломното развитие на информационната техника и нейното значение за всички специални области през последните години ние допълнително се специализирахме в обслужването на ERP – и CRM – системи. Чрез компетентен избор и предоставяне на хардуер ние подкрепяме нашите клиенти.

Пренасянето на данни и архивирането на документи по електронен път като комплексно изискване на различните органи (по – специално в здравеопазването) се нуждаят от компетентно и икономически оправдано решение. За тази цел ние сме Вашият правилен партньор.

Ние правим всичко за Вашето здраве.