MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul Orzechowa 5
PL-80-175 Gdansk
Poland


година на основаване:

предмет на дейност:
телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
2001г.

регистрация и пласмент на лекарства
и медицински продукти в Полша; търговия на едро с
фармацевтични продукти


+48 58 303 93 62

+48 58 322 16 13

info@mip-pharma.pl

www.mip-pharma.pl