…една полска фармацевтична фирма със седалище в Гданск и сме се специализирали в разработката и пласмента на висококачествени лекарства със специална галеника.

Всички медикаменти (продукти/услуги) на нашето предприятие изпълняват по отношение на качество и състав високите изисквания на европейските фармакопеи и се произвеждат съгласно директивите за EC – GMP („European Good Manufacturing Practice“).

Медицинските и фармацевтичните специализирани отдели в нашето предприятие създават и организират съвместно с клиники и изследователски групи и др. семинари, симпозиуми и т.н. за лекари/аптекари/друг специализиран персонал.

Ние с удоволствие сме на Ваше разположение!

Ние правим всичко за Вашето здраве.