Като най-нов член на групировката МИП ние започнахме да изграждаме нашата фирма в Австрия на базата на успешната философия на предприятията от групировката.

Освен класическите ресори като научно – медицинския отдел, отдела за обслужване на клиенти и администрацията, ние използваме на територията на цялата страна особено квалифицирани референти – фармацевти. Нашите референти – фармацевти са отлично подготвени за диалог с професионалните среди благодарение на образованието си в областта на естествените науки и специализацията в областта на фармацията от гледна точка на предлагания асортимент от лекарствени продукти (антибиотици, аналгетици, психофармацевтични средства).

Ние ще убеждаваме чрез високото качество на нашите лекарства и чрез последователна ориентация към клиентите. С удоволствие бихме убедили и Вас!

Ние правим всичко за Вашето здраве.