Изискванията към модерните лекарства се ориентират към причината, възникването и разпространението на дадена болест. Изхождайки от това ние разработваме и произвеждаме специални лекарствени форми, които прецизно пренасят биологически активното вещество до мястото на заболяване.

Ефективното лечение предполага и високо качество на прилаганите (биологически) лекарствени вещества и валидирани процеси на производство на лекарствата.

В крайна сметка интензивният научен обмен с професионалните среди и прозрачната информация до пациентите подобряват терапевтичния успех.

Изхождайки от тези аспекти ние, МИП Фарма, виждаме нашите задачи и нашата отговорност като извършващ услуги субект в сферата на здравеопазването.

Ние правим всичко за Вашето здраве.