Международните пазари в здравеопазването от една страна се характеризират глобално от комплексни научни открития, социално – икономически влияния и интензивна конкуренция. От друга страна потребителите очакват от предложителите индивидуални и обхватни решения на проблемите. Като следствие от това ние, групировката МИП, обединихме организационно ориентираната към специализирани области (R & D, Regulatory Affairs, Business Development) и продуктово ориентираната специализация (химикали. хранителни добавки, лекарства) в системи за предлагане. По такъв начин можем да предложим на нашите клиенти специални и висококачествени здравни програми.

Нашите задачи като ръководство на концерна са координацията на специалните области и стратегическата ориентация на участващите фирми за благото на нашите клиенти – сега и в бъдеще.

Ние правим всичко за Вашето здраве.