MIP-Holding GmbH
стратегическо фирмено управление; международно коопериране; администриране

MIP Pharma GmbH (Германия)
производство и пласмент на лекарства и медицински продукти

MIP Pharma Austria GmbH
пласмент на лекарства, за които е необходимо лекарско предписание и чиято продажба в аптеки е задължителна

MIP Pharma EOOD (България)
регистрация и пласмент на лекарства в България

MIP Pharma Polska Sp. z o.o. (Полша)
регистрация и пласмент на лекарства и медицински продукти в Полша;
търговия на едро с фармацевтични продукти

MIP Pharma d.o.o. (Сърбия)
регистрация и пласмент на лекарства и медицински продукти в Сърбия;
на едро с фармацевтични продукти

MIP International Pharma Research GmbH
изследване и разработване на фармацевтични продукти; изготвяне на медико-фармацевтични експертизи; управление на качеството; международна регистрация на лекарства

MIP-Managementberatung GmbH
IT – сервиз; административни персонални услуги; рекламна агенция

Chephasaar GmbH
разработка и производство на химически и фармацевтични продукти

Rosen Pharma GmbH
пласмент на специални лекарства при различни професионални среди в Германия

CNP International GmbH
международна търговска компания за химикали, хранителни добавки и лекарства